Kristi Himmelfartsferie 9.-13. maj

Onsdag den 9. maj 2018 går vi på Kristi Himmelfarsferie. Bussen kører fra skolen 14.30 mod Odense.

Vi ønsker alle en dejlig Himmelfartsferie og på gensyn søndag den 13. efter kl. 18.00