Linjer

Er elevens trygge enhed

Eleven vælger linje udfra interesser og fremtidsplaner. Linje og boafdeling er en sammenhørende enhed og eleverne har de samme lærere begge steder. Skal eleven gå på skolen flere skoleår, er det muligt at skifte linje.

På alle linjer vægtes den praktiske undervisning med udgangspunkt i skolens almindelige fag, såsom dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Læs mere om undervisningsplaner under den enkelte linje.

Kontaktlærer
Alle elever har som minimum tilknyttet en fast linjelærer til sig som kontaktperson. Kontaktpersoner, er den ansvarlige lærer, der har et indgående kendskab til den enkelte elev og som varetager kontakten med familien eller anden personkreds omkring eleven.

Målsætning ved kontaktlærermodellen

  • Eleven skal opnå et trygt forhold til en voksenperson i sfæren omkring sig.
  • At eleven skal lære, at indgå forpligtende aftaler i samarbejde med kontaktpersonen.
  • At elever oplever, at voksne er troværdige og ordholdende.