Jord til bord

Med vores linje, ”Jord til bord”, gør vi os som en efterskole med bl.a. madlavning, pleje og fodring af dyr, anlæg og pasning af grøntsagshaver samt værktøjslære. Med udgangspunkt i vores værdigrundlag, giver vi vores elever færdighederne til at arbejde med dyrehold, havebrug samt i køkkenet og på værkstedet. I vores bestræbelser på at udvikle den enkelte elev bedst muligt, tilrettelægger vi undervisningen som en vekselvirkning mellem det praktiske og det rent teoretiske. I denne forbindelse tager vi naturligvis hensyn til den enkelte elevs udvikling både fagligt, socialt og rent personligt.

På vores ”Jord til Bord”-linje lærer elever både at arbejde i små og i større grupper. Da samarbejde er en generel udfordring for de fleste af skolens elever, ser vi det som nødvendigt, at vores elever forbedrer disse evner. Det er derudover et hovedfokus, at hver elev forbedrer sine evner inden for almene skolefag som dansk, matematik og diverse naturfag.

Læs mere om vores praktiske tilgang.

En efterskole med klare mål for undervisningen

Som en efterskole med madlavning og en ”Jord til bord”-linje har vi naturligvis klare mål for, at vores elever herigennem tilegner sig viden og færdigheder inden for madlavning. Som elev på Klintebjerg Efterskoles ”Jord til bord”-linje udvikles man dog i flere henseender:

 • Eleven opnår større interesse i at ville tilegne sig viden. Eleven gives derudover muligheden for at bygge videre på sine kundskaber og tilmed muligheden for at overføre sine erfaringer til andre områder end blot miljøet på en efterskole.
 • Eleven forbedrer sine kundskaber, rutiner og færdigheder indenfor områderne køkken, havebrug, dyrehold samt maskin- og redskabslære.
 • Elevens selvværd, selvtillid og selvstændighed styrkes.
 • Elevens ansvarsfølelse, forpligtelse og samhørighed udvikles gennem den daglige omgang med dyrene, planterne og madvarerne.
 • Eleven lærer at anvende sine matematiske, danskfaglige og IT-mæssige evner i praksis.
 • Eleven udvikler alment menneskelige kompetencer som ansvar, kammeratlighed samt tilknytning.

Læs også om vores om efterskole.

Det er med udgangspunkt i ovenstående mål, at vi gør os som en efterskole med madlavning.

Yderligere om linjen

Når man vælger Jord til bord linjen er det fordi man kan lide en aktiv undervisning, hvor det er vigtigt både at kunne bruge både sine hænder og sit hoved. Som elev på Jord til bord linjen er det vigtigt at du har lyst til at arbejde med forskellige opgaver indenfor dyr, havebrug, køkken og andre praktiske værkstedsopgaver.

 • Dyr: pleje, fodring, anlæg, indsamling og mærkning af æg. Der indgår både høns, ænder og får i undervisningen.
 • Køkken: madlavning, bagning, budgetter, ernæring og hygiejne.
 • Havebrug: anlæg og pasning af grøntsagshave, frugttræer, drivhus samt skolens grønne områder.
 • Værksted: brolægning, værktøjslære, tømmerarbejde, cykelreparationer, vedligeholdelse af bygninger og områder,
 • Projekter: f.eks. svampeture, anlæg af nye bede, bolsjekogning, blomsterdekorationer, tørring af krydderurter, slagtning af høns samt naturgenopretning.
 • I undervisningen indgår desuden: dansk, matematik, IT, engelsk, tema og idræt.

Læs mere om linjen i denne pdf.

Køkken

Eleverne lærer at lave mad til en lille gruppe og nogle gange om året til hele Jord til bord-linjen. Eleverne lærer at udnytte linjens egne grønsager, frugter og dyr i madlavningen. Hvert år arbejder vi med mad fra forskellige udvalgte lande, så vi får mulighed for at få indtryk af andre kulturer og traditioner. I løbet af året bliver eleverne udfordret gennem små elevstyrede projekter, hvor der skal planlægges og udarbejdes både budget og arbejdsplan.

Havebrug

I undervisningen indgår forskellige opgaver i køkkenhaven: plantning, pasning og lugning af bedene med frugt og bær, grønsager, krydderurter, duft- og farveplanter. Der kan også indgå fræsning, græsslåning, træfældning, bygning af hegn, etablering af stenbede, istandsættelse af husene osv. Om foråret sås der grønsager og blomster. Det foregår i et af skolens 2 små drivhuse, eller direkte i linjens egen køkkenhave.
I vinterperioden vedligeholder vi bede og planlægger nye projekter til foråret. Selve anlægsarbejdet består i forskellige mindre projekter i forbindelse med de grønne arealer. Det kan være anlæg af terrasse, med planlægning, opmåling og etablering af fliser samt beplantning.

Dyrehold

I undervisningen indgår pleje, håndtering og fodring af dyrene og indsamling af æg. En anden vigtig del af undervisningen består af vedligeholdelse af marker og hegn. Eleverne lærer om dyrenes fysiologi og sygdomme. I øjeblikket er der får, ænder og høns på Jord til bordlinjen.

Værksted

På værkstedet tager undervisningen afsæt i små praktiske projekter, der hænger sammen med hverdagen på linjens øvrige værksteder. Desuden indgår cykelreparation, så eleverne lærer at reparere det mest nødvendige på deres egen cykel. Undervisningen indeholder desuden opgaver omkring den daglige vedligeholdelse af linjens egne små bygninger og områder. I de forskellige opgaver indgår undervisning omkring planlægning, budgetter, opmåling, overblik og praktisk gennemførelse.

Dansk, matematik, IT, tema og engelsk

De boglige fag indgår som en integreret del af den praktiske undervisning. Der er således fokus på, at de boglige fag anvendes i de praktiske undervisningsopgaver. F.eks. beregning af antal brædder der skal bruges, eller afmåling af bræddernes længde. Desuden undervises der i dansk og matematik med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer. IT indgår i relevante undervisningsopgaver, hvor der f.eks. arbejdes med tekst- og billedbehandling, regneark og brug af IT som støtte til oplæsning og stavning. Temaundervisning indeholder både samfundsfag med problemstillinger fra nutiden, historiske øjeblikke samt geografi. Undervisning i engelsk tilbydes, så eleverne kan opkvalificere deres evne til at begå sig på engelsk i dagligdags situationer.

Idræt

Udover den almindelig fysiske aktivitet der er på linjen, har vi 2 halve dage med idræt. I idræt stilles eleverne overfor varierede udfordringer indenfor f.eks. styrke- og konditionstræning, forskellige boldspil, løb og cykling. Udover at styrke elevernes kropsbevidsthed og fysiske formåen, er fællesskabet i fokus.

Linjelærere: Hanne Jørgensen, Jens Erik Nielsen & Pia Olsen