Musik, Teater & Design

Undervisningen har en bred vifte af tilbud, der giver eleverne mulighed for at styrke fantasien og skaberglæden.

Undervisningstilbuddene består af projekter indenfor musik, teater & design

Derudover undervises der i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag samt idræt.

Eleverne er som en selvfølge medbestemmende i valg af emnerne og deltager i hele processen fra:

 • Beslutning – ansvar
 • Planlægning – problemløsning
 • Udførelse – samarbejde

Gennem denne proces får eleverne en forståelse for ansvarlighed og selvstændighed.

Der lægges stor vægt på miljøet og den historiske baggrund i undervisningen.

Musik

 • Eleverne får mulighed for at opleve og udtrykke sig indenfor musikken.
 • Der øves stemmetræning.
 • De prøver selv at skrive tekster og gennemgår rytmeøvelser via lege.
 • De lærer og indøver, så de opnår en vis færdighed på diverse instrumenter.
 • De spiller i band, for at forstå vigtigheden af den enkeltes rolle i samspil, samt at agere på en scene.
 • At styrke intonation, stemmekvalitet, samt rytmik.
 • At læse og forstå tekster, danske som engelske og der gennemgås diverse historiske genre.
 • Kendskab til mol og dur.
 • Lytte til korte musikstykker, med efterfølgende fortolkning.
 • Undervisningen afsluttes med en koncert til årets Musikfestival og for forældre.

Drama
Gennem dramaøvelser, teaterlege og fantasi får eleverne erfaring med at udtrykke tanker og følelser samt at bruge stemmen og kroppen som udtryksmiddel.

Eleverne kommer til at arbejde med:

 • Dramaøvelser for at udvikle koncentration, krop og stemmebrug.
 • Omsætte fortællinger til drama, indlevelse i forskellige roller, situationer og miljøer, samt udføre dramatisk improvisation.
 • Skrive og opfører sketches og små historier.
 • Lyd og lyssætning, scenografi, masker og kostumer.

Hvert år opføres et teaterstykke for hele skolen og forældre. Stykket skrives i vid udstrækning af eleverne selv.

 

Design
Undervisningen tager udgangspunkt i fagene billedkunst og materielt design.

Igennem forskellige projekter undervises der indenfor eksempelvis ler, glas, tekstil og maleri. Vi arbejder også med grafisk design, foto og billedbehandling på computer. Der er ligeledes projekter om arkitektur og industriel formgivning.

Vi tager på udstillinger, besøger kunstnere m.v. for at søge viden og inspiration.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at :

 • Bruge egne ideer og erfaringer i formgivningsprocessen
 • Arbejde selvstændigt med ideudvikling og formgivning
 • Planlægge en arbejdsgang med udgangspunkt i valg af materialer og værktøj/redskaber
 • Anvende IT som værktøj til inspiration og udførelse af opgaver
 • Reflektere over egen arbejdsproces

Linjelærere: Jørgen Olsen, Karin Bang Møller, Marianne Nielsen & Ann-Karina Mouritzen