Uddannelse & Erhverv

Formålet med undervisningen er at give hver enkelt elev et solidt fundament, så de står rustet til at klare almindelige hverdagsproblemer og alligevel har overskud til at beskæftige sig med, hvad evner og interesser rækker til. Gennem en individuel indsats fremmes styrkesider. Potentialer søges udnyttet og problemområder søges løst. Hver enkelt elev afklares mht. uddannelse, erhverv og muligheder for et aktivt og socialt fritidsliv. Denne afklaring foregår gradvist gennem den daglige teoretiske og praktiske undervisning samt diverse praktikforløb i samarbejde med eleven, forældre og skolens uddannelsesvejleder. I stikord gælder det styrkelsen af den enkelte elevs identitet, udsyn, mellemfolkelig forståelse, ansvarsfølelse overfor et fællesskab, engagement i samfundsforhold og en tro på nytten af et aktivt liv.

Undervisningsaktiviteter Almen dannelse:

 • Planlægning
 • Indkøb
 • Økonomi
 • Rengøring
 • Vedligeholdelse af indbo, hus og have

Dig selv:

 • Personlig hygiejne
 • Træne stærke og svage sider
 • Samarbejde
 • Selvstændighed
 • Sætte sig et mål
 • Idræt

Fremtiden:

 • Hvad skal jeg lave?
 • hvilken skole?
 • Hvilket arbejde?
 • Hvor skal jeg bo?
 • Skolebesøg
 • Praktikker på skoler og virksomheder.

Alt dette krydres med en række praktiske undervisningsforløb, som kan være renovering af møbler, metalopgaver, madlavning, byggeprojekter m.m. på eget værksted. Derudover indlægges enkelte eksterne og interne praktikker.

Maskin- og metalværkstedet : Maskinreparationer og almen kendskab til motorer. Introduktion til kleinsmeduddannelsen. Diverse pedelopgaver, hvor der indgår opnåelse af kompetencer indenfor tømrer, murer og malerfaget. Eleverne har endvidere mulighed for på linjen at tage FSA i dansk og matematik. Desuden har vi stort fokus på idræt og adventure, herunder kajak, dykning, mountainbike samt diverse løbeaktiviteter.

Linjelærere: Dorthe Berg, Mikkel Koch & Trine Mortensen