Om skolen

Klintebjerg Efterskole er et undervisningstilbud til unge med særlige behov mellem 14 og 18 år, der har gået i folkeskolens specialklasse eller har modtaget anden form for specialundervisning. Klintebjerg Efterskole er en eksamens- og prøvefri skole, Men med mulighed for at tilvælge 9. kl. afgangsprøve i dansk og matematik.

Den praktiske indfaldsvinkel til undervisningen er højt prioriteret. Eleverne vælger efter interesse, hvilket værksted de ønsker at modtage undervisning på

Skolens værdigrundlag

  • samarbejde
  • samvær
  • demokrati
  • gensidig respekt
  • ligeværdighed
  • pligter og rettigheder
  • ansvarsfølelse overfor natur og mennesker.

Tryghed, genkendelighed samt faste rutiner og regler sikrer eleverne en stabil og tillidsfuld hverdag. Kontaktlærerfunktionen sikrer denne proces. Elev og lærer får et tæt forhold til hinanden, og kontaktlæreren er også garant for, at den enkelte elev udvikler sig optimalt. Det er også hos kontaktlæreren, at ansvaret for forældresamarbejdet og andre personer omkring den enkelte elev ligger.

Værd at vide, – skolens regler, dagligdag m.m.
Vi har lavet en lille folder, – Den Lille Husker, – som informerer om de fleste regler og dagligdagen på skolen. Folderen kan downloades her.

Den Lille Husker 2018-2019

Elevbanken

Hvis eleven og elevens forældre ønsker at bruge gavn af elevbanken, kan der der indbetales penge hertil. eleven vil herefter kunne hæve penge herfra.

Reg. nr.: 6862

konto. nr.: 0001116216

Husk ar skrive elevens navn i overførslen.

Selvevaluering

Lærere og ledelse arbejder løbende på at forbedre undervisningen. Sammen med andre efterskoler er der udviklet en plan for, hvordan lærere og ledelse kan evaluere og optimere deres eget arbejde med eleverne.

Selvevaluering 2017