Klintebjerg – en specialefterskole med stolte traditioner

Klintebjerg Efterskole er en specialefterskole, der blev grundlagt i 1989. Med snart 30 år som velfungerende specialefterskole er vi stolte af vores historie, og hvad vi indtil videre har opnået. Siden 1989 har vi tilbudt et efterskoleforløb, i hvilket et væld af unge med særlige behov hvert år har udviklet sig i stor og alsidig grad – fagligt og ikke mindst personligt og socialt.

Ophavet til grundlæggelsen af Klintebjerg Efterskole var, at en række forældre til unge med særlige behov samt en kreds af skolefolk alle mente, at Fyn manglede en specialefterskole. Selve navnet, ”Klintebjerg”, kommer af ”klint”, som defineres som en ”stejl skrænt ved en kyst ofte udsat for erosion”. Før Odense Kanal blev gravet, var Klintebjerg den nærmeste havn for varer til og fra Odense. I løbet af et par århundrede brugte sejlskibene denne skrænt (grus og sten) til ballast – dette for at holde skibene sødygtige, når de havde losset godset. Flere tons af det oprindelige Klintebjerg er således at finde rundt om i store del af verden den dag i dag.

En specialefterskole med klare værdier

Siden vores grundlæggelse i 1989 har vi drevet Klintebjerg Efterskole som en specialefterskole med klare værdier. I over 29 år har skolens værdigrundlag dannet udgangspunkt for, hvordan vi agerer til hverdag. Nedenfor har vi listet skolens værdigrundlag:

  • Samarbejde
  • Samvær
  • Demokrati
  • Gensidig respekt
  • Ligeværdighed
  • Pligter og rettigheder
  • Ansvarsfølelse overfor natur og mennesker

Disse klare værdier har givet en specialefterskole, der har opnået gode resultater, og som af denne grund har stolte traditioner.