Historie

Navnet Klintebjerg kommer af “klint”, en skrænt ud mod vandet. Før Odense Kanal blev gravet, var Klintebjerg den nærmeste havn for varer til og fra Odense. I løbet af et par århundrede brugte sejlskibene denne skrænt (grus og sten) til ballast, for at holde skibene sødygtige, når de havde losset godset. På denne måde er der i dag flere tons af det oprindelige Klintebjerg i store dele af verden.

Klintebjerg efterskole blev startet i 1989 af nogle forældre til unge med særlige behov og en kreds af skolefolk, der mente, at der også var plads til en skole af denne type på Fyn.