Klintebjerg Efterskole er et undervisningstilbud til unge med særlige behov mellem 14 og 18 år, der har gået i folkeskolens specialklasse eller har modtaget anden form for specialundervisning. Klintebjerg Efterskole er en eksamens- og prøvefri skole, med mulighed for at tilvælge 9. kl. afgangsprøve i dansk og matematik.

Den praktiske indfaldsvinkel til undervisningen er højt prioriteret. Eleverne vælger efter interesse, hvilket værksted de ønsker at modtage undervisning på

Skolens værdigrundlag

  • samarbejde
  • samvær
  • demokrati
  • gensidig respekt
  • ligeværdighed
  • pligter og rettigheder
  • ansvarsfølelse overfor natur og mennesker.

 

Indholdsplaner for skolens 4 linjer

Indholdsplan musik teater og design

Indholdsplan uddannelse og Erhverv

Indholdsplan Jord til Bord 

Indhold Jagt og Fiskeri 

 

Vedtægter

Årsplan 2018/2019

Evaluering og opfølgningsplan

Selvevaluering 2017

Strategi for vejledningsindsats

Undervisningsmiljøvurdering

Kontrolrapport – smiley