Optagelse

Alle elever, som ønsker optagelse på Klintebjerg Efterskole, skal aflægge skolen et besøg.

Skolen er godkendt til tilskud i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 870 af 19. august 2004 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og i henhold til bekendtgørelse nr. 1230 af 18. december 2000 om tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Priser
Ugeprisen for skoleåret 2018/2019 er 2.350kr. og der vil være et indmeldelsegebyr på kr. 2.000,-. Der vil desuden være en udgift på kr. 550,- til lejrskole. Alle øvrige udgifter indgår i den samlede ugepris.

Et skoleår består af 42 undervisningsuger.

Staten yder støtte til opholdet.

Beregning af elevstøtte
Statsstøtten beregnes ud fra husstandens indkomst. Man kan på Efterskoleforeningens hjemmeside se helt konkret, hvad man skal påregne at betale.

Den samlede egenbetaling fordeles på 10 rater i månederne 1. august til og med 1. maj.

Tilskud / ekstraordinært tilskud fra kommunen
Enkelte kommuner yder ekstraordinært tilskud til efterskoleophold. I bedes selv undersøge om jeres kommune yder sådan et tilskud. Dette tilskud ydes oftest fra skoleforvaltningen eller børne/ungeforvaltningen.

Der er også mulighed for at søge tilskud via socialforvaltningen ved henvendelse til en socialrådgiver.

Praktikuge
Der er mulighed for at ønske en praktikuge på efterskolen, og være en del af vores hverdag.

I forbindelse med praktikugen, vil der blive opkrævet kr. 1.000,- som dækker udgifter til undervisning, kost og logi.

Indmeldelse
Nederst på denne side kan du downloade skolens indmeldelsespapir. Du kan også få materialet tilsendt med post ved at ringe eller skrive til skolens kontor. Se kontakt informationer her…

Vigtige dokumenter