Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen vælges blandt og af skolekredsen. Det er vigtigt for en skole at have en stor og engageret skolekreds. Ønsker man at blive medlem af skolekredsen, skal man blot henvende sig til kontoret. Årligt medlemskontingent udgør kr. 50,-.

Som medlem af skolekredsen har man ret til at deltage i skolens årlige generalforsamling og kan på denne måde være med til at præge skolens pædagogiske linie og udvikling fremover.

Udover at blive indkaldt til generalforsamling, vil man hvert år modtage nyhedsbreve med oplysninger om, hvad der sker på skolen.

SKOLENS BESTYRELSE 2016/2017

Formand
Kaj Loftlund

tlf. 22791132      loftlund@icloud.com

Næstformand
Preben Ingemann Andersen

Sekretær
Poul Erik Petersen

Øvrige medlemmer
Henning Moisen
Bent Olsen
Ritha Loftlund
John Wolff

Suppleanter
1. suppleant: Iben Søllingvraa
2. suppleant: Ole Funder