Undervisning

Det pædagogiske grundlag

Skolen er etableret med henblik på at drive efterskole for elever med særlige behov. Klintebjerg Efterskole er en 7 døgnskole, som har et elevgrundlag på 85 elever og er organisatorisk opdelt i 4 linjer. De 4 linjer er undervisningens centrale udgangspunkt. Linjeundervisningen skal, sammen med resten af dagens indhold af undervisning, aktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, danne grundlag for den helhedsorienterede indsats, der bliver tilbudt skolens unge.

Ugeskema

En almindelig undervisningsuge er tilrettelagt som det fremgår af dette skema.

Mandag – Torsdag Fredag Lørdag Søndag
7.30 – 8.00 Morgenmad Morgenmad Blandt de elever der ikke er taget hjem i weekenden, dannes hold til weekendens gøremål.Sammen med eleverne planlægger en lærer weekendens program.
8.00 – 8.45 Almen dannelse/ Botræning Almen dannelse/ Botræning
8.45 – 9.00 Morgensang Morgensang
9.00 – 10.30 Undervisning Undervisning
10.30 – 11.00 Frugtpause Frugtpause
11.00 – 12.00 Undervisning Fredagstema
12.00 – 12.45 Middagsmad Middagsmad
12.45 – 15.30 Undervisning Tema indtil 14.30
15.30-18.00 Fri Weekendmøde kl. 15.30
18.00 – 18.45 Aftensmad Aftensmad
18.45 – 19.30 Stilletime Fri
19.30 – 21.45 Klub, planlagte aktiviteter eller undervisning
21.45 Afdelingstid efter aftale efter aftale 21.45
22.00 Sengetid efter aftale efter aftale 22.00

 

Undervisningens indhold

Undervisningen, det pædagogiske tilrettelagte samvær samt kombinationen af skoleform / boform har til formål at styrke elevens alsidige personlige udvikling. Skolens medarbejdere, der arbejder sammen i teams, har stor frihed til i samarbejde med værkstedets elevgruppe, at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb med udgangspunkt i den enkelte elevs behov, læringsprofil og kompetencer. Alle lærere har skolens formålsparagraf, værdigrundlag og formålsbeskrivelsen fra Lov om frie kostskoler at arbejde og tilrettelægge undervisningen ud fra. Der skal undervises i de obligatoriske fag for efterskoler samt i de obligatoriske emner i et omfang, der står mål med kravene i folkeskolen.

Værelsesrengøring, fællesrengøring

Formålet med dette er, at eleverne skal lære og være i stand til at holde et rengøringsniveau, der er acceptabelt både på eget værelse og de fællesområder, der er i elevhusene. Mål:

  • eleverne lærer at gøre rent
  • eleverne lærer at benytte egnede rengøringsmidler, i rette mængder og metoder. Hertil at de lærer de rette rengøringsredskaber at kende og kan benytte dem til de rette formål.
  • Opøvelse af rutiner.

Undervisningsplanen tager, med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og ansvarsområder, højde for, at eleverne lærer principper for rengøring, at det bliver udført i overensstemmelse med den ønskede standard og at metoder indlæres korrekt.

Morgensamlinger

Eleverne skal herigennem lære, at den fælles samling kan øge deres sociale forståelse for hinanden og andre mennesker. De skal lære at indgå i et forpligtigende fællesskab, hvor oplysning, dannelse, demokrati og kulturarv er de bærende kræfter. Mål:

  • at de får et rigt og varieret kendskab til den danske sangskat.
  • At de hører forskellige oplæg af historisk / samfundsmæssig karakter.
  • Modtager fælles informationer om dagens program.

Stilletime

I ugens 4 første dage er der indført stilletid fra 18:45 til 19:30. Eleverne skal i dette tidsrum være på deres respektive værelser. De kan læse, høre dæmpet musik eller snakke med de øvrige beboere på værelset. Mål:

  • Eleverne skal opleve, at de efter en lang undervisningsdag med mange og varierede input, kan nyde, at de ikke skal forholde sig til et forpligtende samvær.
  • Eleverne skal opleve, at der er mulighed for ekstra læreropmærksomhed, hvis de i perioder kan profitere af dette.

Sikkerhedsinstruktioner

sikkerhedsinstrukser for kano & kajak

sikkerhedsinstruks for flaske & fridykning