Klintebjerg – efterskole med specialundervisning

Klintebjerg Efterskole er en efterskole med specialundervisning. Skolen er grundlagt for elever med særlige behov. Vores elevgrundlag ligger på 85, som alle er fordelt ud på fire linjer – alle med specialundervisning. Sammen med det daglige indhold af anden undervisning, andre aktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, danner linjeundervisningen udgangspunkt for en helhedsorienteret efterskole med specialundervisning.

Klintebjerg er fuldstændig oplagt for unge med behov for specialundervisning.

Ugeskema

Nedenfor kan du danne dig et overblik over, hvordan en uge på Klintebjerg ser ud. Som det kan ses, tilbyder vi vores elever et vidtfavnende ugeprogram med forskellige elementer, der samlet set er med til at give en efterskole med specialundervisning, hvor elever udvikler sig i mest mulig alsidig grad – fagligt såvel som personligt og socialt.

Mandag – Torsdag Fredag Lørdag Søndag
7.30 – 8.00 Morgenmad Morgenmad Blandt de elever der ikke er taget hjem i weekenden, dannes hold til weekendens gøremål.Sammen med eleverne planlægger en lærer weekendens program.
8.00 – 8.45 Almen dannelse/ Botræning Almen dannelse/ Botræning
8.45 – 9.00 Morgensang Morgensang
9.00 – 10.30 Undervisning Undervisning
10.30 – 11.00 Frugtpause Frugtpause
11.00 – 12.00 Undervisning Fredagstema
12.00 – 12.45 Middagsmad Middagsmad
12.45 – 15.30 Undervisning Tema indtil 14.30
15.30-18.00 Fri Weekendmøde kl. 15.30
18.00 – 18.45 Aftensmad Aftensmad
18.45 – 19.30 Stilletime Fri
19.30 – 21.45 Klub, planlagte aktiviteter eller undervisning
21.45 Afdelingstid efter aftale efter aftale 21.45
22.00 Sengetid efter aftale efter aftale 22.00

 

Undervisningens indhold

Som en efterskole med specialundervisning har skolens undervisning, det pædagogiske tilrettelagte samvær samt kombinationen af skoleform/boform til formål at styrke den enkelte elevs personlige udvikling. Når skolens medarbejdere planlægger, gennemfører og evaluerer elevernes undervisningsforløb, er det altid med udgangspunkt i den enkelte elevs behov, læringsprofil og kompetencer. Klintebjerg er altså en efterskole med specialundervisning, hvor selve eleven i stor udstrækning udgør omdrejningspunktet for undervisningen.

I forhold til selve tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen tager alle skolens lærere ligeledes udgangspunkt i Lov Om Frie Kostskolers formålsparagraf, værdigrundlag og formålsbeskrivelse. Der undervises altså i de fag og emner, der er obligatoriske for efterskoler – dette i et omfang, der står mål med kravene i folkeskolen.

Værelsesrengøring, fællesrengøring

Formålet med dette er, at eleverne skal lære og være i stand til at holde et rengøringsniveau, der er acceptabelt både på eget værelse og de fællesområder, der er i elevhusene. Mål:

  • eleverne lærer at gøre rent
  • eleverne lærer at benytte egnede rengøringsmidler, i rette mængder og metoder. Hertil at de lærer de rette rengøringsredskaber at kende og kan benytte dem til de rette formål.
  • Opøvelse af rutiner.

Undervisningsplanen tager, med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og ansvarsområder, højde for, at eleverne lærer principper for rengøring, at det bliver udført i overensstemmelse med den ønskede standard og at metoder indlæres korrekt.

Morgensamlinger

Eleverne skal herigennem lære, at den fælles samling kan øge deres sociale forståelse for hinanden og andre mennesker. De skal lære at indgå i et forpligtigende fællesskab, hvor oplysning, dannelse, demokrati og kulturarv er de bærende kræfter. Mål:

  • at de får et rigt og varieret kendskab til den danske sangskat.
  • At de hører forskellige oplæg af historisk / samfundsmæssig karakter.
  • Modtager fælles informationer om dagens program.

Stilletime

I ugens 4 første dage er der indført stilletid fra 18:45 til 19:30. Eleverne skal i dette tidsrum være på deres respektive værelser. De kan læse, høre dæmpet musik eller snakke med de øvrige beboere på værelset. Mål:

  • Eleverne skal opleve, at de efter en lang undervisningsdag med mange og varierede input, kan nyde, at de ikke skal forholde sig til et forpligtende samvær.
  • Eleverne skal opleve, at der er mulighed for ekstra læreropmærksomhed, hvis de i perioder kan profitere af dette.

Sikkerhedsinstruktioner

sikkerhedsinstrukser for kano & kajak

sikkerhedsinstruks for flaske & fridykning