Temaundervisning

Temauger

Skoleåret på Klintebjerg Efterskole består af 42 skoleuger. Langt de fleste af disse er planlagt som almene linieundervisningsuger, men i 6 af ugerne foregår der undervisning på tværs af linierne.
De 4 temauger er planlagt således, at der er et overordnet tema, men med forskellige valgmuligheder i tilgangen til dette tema. I temaugerne vælger eleverne selv, hvilken indfaldsvinkel de ønsker til temaet. Temaerne i et skoleår kunne fx være:

Sundhed, kost og motion
Traditioner og religion
Minisamfund
Musik, idræt og almen dannelse
Temaerne dækker de obligatoriske fag eller de timeløse obligatoriske emner, som omfatter færdselslære, sundhedslære, sexualundervisning og familiekundskab samt uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Ugerne afsluttes oftest med en fælles fremlæggelse.

Lejrskole

I løbet af skoleåret tager eleverne på lejrskole. Nogle år tage hele skolen af sted til Norge, andre år tager halvdelen af eleverne til Norge og den anden halvdel til Tjekkiet. Eleverne har begge steder mulighed for store fysiske udfoldelser og lærer sociale færdigheder, da de bor i mindre hytter og i stor udstrækning selv er ansvarlige for husførelsen og kosten. Inden turen er der hjemmefra arbejdet meget med at være gæst i et andet land, geografi og samfundslære.

Musikfestival

Festivalen er opstået som et samarbejde mellem 9 efterskoler, der alle underviser elever med særlige behov.

I forberedelserne til den årlige Musikfestival bruges meget tid på planlægning, opbygning af området, musik/sang samt idræt.

Som værtsskole ligger der et stort arbejde i at gøre eleverne bevidste om, hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser de har i forbindelse med afviklingen af musikugen. Der skal koordineres mellem de mange opgaver, som bl.a. er: planlægning af bespisning, lejrfaciliteter, klargøre sportspladser og opbygning af musikscene. Der er også mange samtaler med eleverne omkring det at have gæstebud, at der er andre regler ved store sammenkomster samt fortælle de unge mennesker, hvad mødet med andre/nye mennesker måske kan tilføre ens egen hverdag.

Eleverne skal, udover forpligtigelserne i denne uge, også forberede sig til at deltage aktivt i de mange forskelligartede aktiviteter, som ugen byder på.