Vejledning

Uddannelsesvejledning på Klintebjerg efterskole

Formålet med vejledningen er, at eleverne bliver i stand til at vælge sig ind på en ungdomsuddannelse eller et arbejdsområde efter afsluttet ophold på Klintebjerg Efterskole. Vejledningen foretages i tæt samarbejde med forældre, sagsbehandlere, UU-vejledere m.fl.

Vejledningen på Klintebjerg Efterskole tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. Vi arbejder med en særlig uddannelsesbog i uv-efterskole, der er fremstillet til målgruppen. Vejlederen fungerer som konsulent under arbejdsprocessen og indkalder:

 • Den unge og dennes forældre.
 • Kontaktlærer/team.
 • UU-vejledere.
 • Børne- ungesagsbehandlere.
 • Social- og arbejdsmarkedssagsbehandlere.
 • Aftaler aktiviteterne med praktik etc. med elevens kontaktlærer.
 • Orienterer om uddannelsesmulighederne efter sidste skoleår.
 • Koordinerer skolepraktik på uddannelsessteder i samarbejde med den enkelte skole.
 • Sammenfatter den færdige uddannelsesplan for den enkelte elev.
 • Drøfter uddannelsesplanen med elev, forældre og vejleder.
 • Deltage i forældremøder i hele skoleåret.
 • Orienterer om, hvilke aktiviteter der kan tilbydes eleven i det sidste år eleven går i skole.
 • Vejlederen har den opfølgende funktion i forbindelse med samarbejdet med sagsbehandler i en elevs overgang fra efterskole til ”voksenliv”.
 • Fungerer som konsulent i forbindelse med samarbejdet med skolens kontaktlærer til UU ved specielt tilrettelagt praktik/uddannelsesforløb.
 • Gennemfører en eller flere individuelle samtaler med den enkelte elev.
 • Aftaler i samarbejde med skolen hvilke indsatsområder, der skal iværksættes for eleven det sidste år.

Vejledere:

kontakt vores vejleder:

Karin Bang Møller – kbm@klintebjerg-efterskole.dk